Giảng viên

Chuyên gia Phan Lan Hương

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đọc tiếp

phan lan huong merakee 1

Họa sĩ Đặng Việt Linh

“Tạo ra một cộng đồng để cùng nhau xây dựng giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ” đọc tiếp…

Họa sĩ Trần Trúc Anh

” Tôi mất bốn năm để vẽ như Raphael, nhưng mất cả đời để vẽ như một đứa trẻ” – Pablo Picasso” đọc tiếp…