Không kỳ thị, không so sánh chê bai, mà chỉ có yêu thương, đam mê, nhẫn nại và tri thức.
Các con được khuyến khích chia sẻ, phát huy, học hỏi kiến thức, quan điểm sống và biết tự bảo vệ mình.

KHÓA HỌC VẼ

KỸ NĂNG SỐNG