MONG MUỐN VÀ NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Không kỳ thị, không so sánh chê bai, mà chỉ có yêu thương, đam mê, nhẫn nại và tri thức

Là nơi các con được khuyến khích chia sẻ, phát huy, học hỏi kiến thức, quan điểm sống và biết tự bảo vệ mình.

phan lan huong merakee 2